Stor, vackert belägen tomt med rymliga uthus och förhandsbesked för byggnation av bostadshus

Denna rymliga tomt, med möjlighet till mindre djurhållning, är belägen söder om slottsbron - 34 km från Karlstads centrum. De närmsta omgivningarna utgörs växelvis av åkermark och skogsmark och till Vänern är det knappt en kilometer. Vid Vänern finns möjlighet att hyra båtplats.

Marken är idag bebyggd med två ekonomibyggnader, en större om ca 190 kvm och en mindre om ca 50 kvm. Det mindre huset är i sämre skick. Det större huset erbjuder gott om fina utrymmen och ger och torde vara en bra tillgång under byggtiden då den inrymmer t.ex. byggmaterial, maskiner, husvagn/husbil m.m. Förhandsbesked finns för nybyggnad av enbostadshus i 1,5 plan om cirka 140 kvm.

Avståndet för att ansluta till el och fiber är relativt kort vilket är positivt för anslutningskostnaden. Vatten och avlopp finns ej och installation av egna anläggningar erfordras.

Tomten, som beräknas utgöra cirka 3 000 kvm är under avstyckning. Exakt areal fastställs först sedan lantmäteriförrättningen avslutats. Förrättningen förväntas vara avslutad under sommaren/tidig höst. Tillträde kan ske först sedan förrättningen vunnit laga kraft. Kartskissen som finns bland bilder är ungefärlig och de slutliga gränserna kan avvika från detta.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan