Vackert belägen tomt i Gåsborn

I närheten av Gåsborns kyrka, vackert belägen med gräns i Bjursjön, finns denna tomt som nu bjuds ut till försäljning. Tomten, som tidigare använts för bete, ger med sitt läge och utformning goda möjligheter för byggnation. Se "övrigt" nedan för mer information om bygglov.

I den västra delen av fastigheten, vilken är relativt flack, löper en mindre grusväg. Den östra delen sluttar ner mot sjön. Här finns en del äldre lövträd samt enstaka granar.

Tomtens totala areal är 5 605 kvadratmeter. Formen är relativt rektangulär med cirka 165 meter i öst-västlig riktning och cirka 35 meter i nord-sydlig riktning.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan