Obebyggd skogsfastighet med fina jaktmöjligheter

Obebyggd skogsfastighet några mil norr om Hagfors som erbjuder fina jaktmöjligheter. Den totala arealen på 15,7 hektar är fördelad mellan 5,3 hektar produktiv skogsmark och 10,4 hektar myrmark. Skogen består till största delen av yngre tallskog med ett beräknat virkesförråd om 421 m3sk.

Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 2023-11-20.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan