Aktivt förvaltade skogsfastigheter med god tillväxt

De tre väl samlade fastigheterna är belägna i Gräsmark, norr om sjön Kymmen. Skogen har haft en mycket aktiv förvaltning och ligger skötselmässigt helt i fas. Arealen produktiv skogsmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 96,7 hektar med ett totalt virkesförråd om 18 871 m3sk. Den största delen av marken utgörs av gallringsskog, med 72 % av arealen klassad som G1.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan