Obebyggd skogsfastighet med hög tilläxt

Belägen strax sydväst om Munkfors i Ransäters socken finns denna bördiga skogsfastighet om cirka 30 hektar. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,5 m3sk per hektar och tillväxten första växtsäsongen till hela 9,9 m3sk per hektar. Gran dominerar på fastigheten och utgör 84 % av det totala virkesförrådet på 8 631 m3sk. En stor del av skogen närmar sig slutavverkningsmogen ålder. Inom planperioden föreslår avverkningar om totalt 4 603 m3sk varav 2 716 m3sk slutavverkning och 1 887 m3sk gallring.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan