Obebyggd fastighet strax väster om Storfors intill sjön Lill-Lungen

Tillskottsmark eller nyetablering? Denna cirka 25 ha stora obebyggda fastighet har ett fantastiskt fint och soligt läge intill sjön Lill-Lungen i väst. Marken består till 87 procent av åkermark. Det finns några små avdelningar skog som tillsammans utgör 2,5 hektar med ett totalt virkesförråd på ca 400 m3sk.

Här finns möjlighet att bygga upp sitt eget paradis från grunden med gott om plats för djurhållning och olika typer av verksamhet. Fastigheten, belägen strax väster om Storfors, är lättillgänglig genom länsväg 772. Till Karlstad tar det cirka en timme med bil och till Örebro får man lägga på ytterligare några minuter.

Försäljningen avser del av fastighet och kommer att ske genom avstyckning alternativt fastighetsreglering. Köpets giltighet är beroende av att lantmäteriförrättningen godkänns och tillträde kan ske först sedan förrättningen vunnit laga kraft.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan