Gård "inklusive allt" i Långban

Långban har en lång historia, här började man bryta järnmalm och tillverka järn redan på 1500-talet. En lång historia har även denna gård! Enligt uppgift är bostadshuset uppfört redan 1832. År 2015 byggdes huset till med ca 35 kvadratmeter i ett plan. Tillbyggnaden är snyggt gjord och går fint ihop med den äldre delen. Ungefär samtidigt som utbyggnaden skedde investerades det i en ny djupborrad brunn och ny trekammarbrunn med markbädd.

Nuvarande ägare tog över gården för cirka ett och ett halv år sedan och har sedan dess bl.a. hunnit med omfattande renoveringsarbeten av bostadshuset, byggnation av växthus samt nyetablering av gammal igenväxt hagmark m.m. Deras vision har varit att bli i princip självförsörjande varför det finns massor av odlingslådor, fruktträd, nytt hönshus med mera. Säljarna låter allt från porslin och möbler till badtunna och sågverk ingå i köpet.

I försäljningen ingår två fastigheter som är samtaxerade: Långbanshyttan 1:35, på vilken bostadshuset är beläget, och Långbanshyttan 1:40, en mindre fastighet bebyggd med ett garage.

Vägen från 26:an upp till gården slutar några hundra meter ovanför gården, på Torkhushöjden, i en vändplan. Det är ett lugnt område och flertalet av husen används endast för fritidsboende. Fina badplatser finns både vid Långban/Finngårdarna och vid den närliggande sjön Lilla Horssjön, till vilken det löper en stig från fastigheten.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan