Välskött skog med fin arrondering

I sydöstra delen av Årjängs kommun finns denna välarronderade och välskötta skogsfastighet. Av den totala arealen på 92 hektar utgörs 90 hektar av produktiv skogsmark. Samtliga delar av fastigheten är lättillgängliga och skotningsavstånden små. På fastigheten finns ett äldre bostadshus av enklare standard som skulle göra sig fint så som fritidshus eller jaktstuga, men även gå att utveckla till ett härligt lantligt beläget permanentboende.
Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 2022-12-10.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan