Gård med köttdjursuppfödning 3 mil norr om Karlstad

Stor gård 3 mil norr om Karlstad med ekologisk köttproduktion och totalt 250 djurplatser fördelade på 3 samlade stallbyggnader.
Totalarean är ca 180 hektar varav ca 130 ha åker och ca 40 ha skog. Totalt - genom 170 ha arrende - brukas idag 300 hektar åker.
Till gården hör ett fint och rymligt bostadshus samt ytterligare ett bostadshus med kontorsdel och bostadsdel.
Möjlighet finns att överta arrenden, djurbesättning, maskiner m.m.

Intresseanmälan