Gård med köttdjursuppfödning 3 mil norr om Karlstad

Stor gård 3 mil norr om Karlstad med ekologisk köttproduktion och totalt 250 djurplatser fördelade på 3 samlade stallbyggnader.
Totalarean är ca 180 hektar varav ca 130 ha åker och ca 40 ha skog. Totalt - genom 170 ha arrende - brukas idag 300 hektar åker.
Till gården hör ett fint och rymligt bostadshus samt ytterligare ett bostadshus med kontorsdel och bostadsdel.
Möjlighet finns att överta arrenden, djurbesättning, maskiner m.m.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan