Sörby Gård, Värmlandsnäs

Nuvarande ägare har sedan de köpte gården för 20 år sedan, genom ett gott samarbete med djuren och ett enormt engagemang förvandlat denna gård, som tidigare var väldigt igenväxt, till en öppen och vacker plats med fantastisk utsikt över Vänern. Länsstyrelsen och även till viss del kommunen har gett ekonomiskt stöd och totalt 24 ha betesmark har öppnats upp och återskapats. I princip varje hage och varje dunge har sitt eget namn och sin egen historia vilket säljarna gärna för vidare. Säljarna är även angelägna om att betesmarken förblir betad och det är därför viktigt för dem att det blir rätt köpare som tar över gården. I dokumentet "Bilaga till frågelista" har säljarna listat mycket av de ombyggnader och underhåll de gjort på gården sedan de tog över.

Den totala arealen på ca 76 ha fördelas på 30 ha skog, 24 ha hagmark och 13 ha åker (ytterligare 11 ha åker kan arrenderas). Byggnadsbeståndet utgörs av bostadshus med ca 160 kvm boarea, ladugård, maskinhall, fårhus, jordkällare och hundgård. På fastigheten, vid Vänern, finns såväl båtbrygga som badbrygga och många mysiga ställen för rekreation och avkoppling.

Gården är belägen på Värmlandsnäs. Från gården är det fyra mil till Säffle. Halvvägs upp dit finns fritids, grundskola och lanthandel. Längst ner på Värmlandsnäs finns Ekenäs gästhamn med camping med nybyggd restaurang (sommaröppet).

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan