Hästgård i Värmlands Nysäter

Hästgård i Värmlands Nysäter med lantligt och ostört läge. Byggnadsbeståndet utgörs av bostadshus, stall med 5 boxar, ekonomibyggnad och jordkällare. Väster om (bakom) byggnaderna - som står uppradade i nord-sydlig riktning - finns en skyddande skogsknalle och framför byggnaderna öppen mark. Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår arealen produktiv skogsmark till 14,5 hektar och arealen inägomark till 3,3 hektar.
Bostadshuset i ett och ett halvt plan har en boarea om 193 kvadratmeter. Uppvärmningen sker med bergvärme samt braskamin. Huset är besiktigat och energideklaration utförd.

Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 2021-02-17.

Visningar

Lör 6 februari kl 12:00 - 13:00
Förhandsanmälan

Intresseanmälan