Gård i Silleruds socken med egen ö

Gyltenäs tillhör Årjängs kommun och är beläget vid Östra silen cirka 3 mil sydost om Årjäng.
Gården består av fyra samlade skiften, varav det ena utgörs av en ö, Hängestensön. Gårdens belägenhet är idyllisk och erbjuder oändliga möjligheter för den drivne!
Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen, upprättad 2019, 26,1 ha med ett totalt virkesförråd om 7 831 m³sk (ej uppräknat med tillväxt).
Byggnadsbeståndet utgörs av ett mindre bostadshus samt två ekonomibyggnader.
Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 7 oktober.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan