Gård med jord och skog strax söder om Kristinehamn

Fastigheten består av två skiften om totalt 38,4 hektar. Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 30,3 hektar med ett totalt virkesförråd om 5 709 m³sk (188 m³sk/ha).

Gårdscentrum, beläget på södra delen av det västra skiftet, utgörs av bostadshus, tvättstuga, gäststuga, verkstad/garage och ekonomibyggnad. Områdets alla faluröda hus med vita knutar omgärdade av skog och åker ger en trevlig, lantlig känsla.

I bostadshuset, som under äldre tider inrymde flera generationer, finns två kök - ett på varje plan. Invändigt har inga större renoveringsarbeten utförts. Utvändigt har dock huset fått sig en rejäl uppfräschning med ny brädfodring på tre sidor av huset samt ny entrédörr, balkongdörr och nya 3-glasfönster på en sida av huset.

Från gårdscentrum är det ca 2 km till Vänern. Badplatser finns vid Revsands camping, Hults sommarhem samt Vike bad & båtklubb där det även finns möjlighet att (i mån av plats) hyra båtplats. Alldeles i närheten av gården finns dessutom slakteri och gårdsbutik.

Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 31/8.

Visningar

Sön 16 augusti kl 16:00 - 18:00
Föranmälan krävs. Välkomna!

Intresseanmälan