Gård med jord och skog

Gården utgörs av fyra väl samlade skiften belägna i Kila socken nordväst om Säffle.

Totalarealen är 44,9 ha varav 27,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd, enligt nyupprättad skogsbruksplan, om ca. 4 000 m³sk. Inägomarken är utarrenderad.

Byggnadsbeståndet utgörs av ett bostadshus samt en mindre ekonomibyggnad.

Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 27/5.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan