Skogsfastighet med jaktstuga

Skogsfastighet belägen i Södra Lekvattnet, väster om Lekvattensjön.

Den totala arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 99,0 hektar varav 73,1 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till 7 583 m³sk, vilket ger i medeltal 104 m³sk per hektar. Granen dominerar på fastigheten med 56 % av virkesförrådet. Av arealen skogsmark tillhör 93 % huggningsklasserna R2 och G1.

På fastigheten finns två byggnader, en jaktstuga och ett äldre stall.

VÄGBESKRIVNING
Två vägar korsar fastigheten, en i östra delen och en i västra delen. Den östra vägen leder fram till byggnaderna. För att ta sig dit svänger man av E16 i Södra Lekvattnet in på väg 946 och håller sedan höger vid kyrkan, kvar på 946. Efter cirka 1 km tar man vänster mot Poptorp och sedan sista svängen åt vänster i Poptorp. Stallet ligger där vägen sedan delar sig. Tar man vänster så kommer man till jaktstugan. Håller man höger så är man snart utanför fastigheten. Byggnaderna i slutet av den vägen tillhör alltså inte fastigheten.

ANBUD
Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 2019-11-25.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan