Obebyggd skogsfastighet i Blomskog

Skogsfastighet med 19,9 hektar produktiv skogsmark i ett skifte.

Virkesförrådet är uppskattat till 3 027 m³sk och består av ungefär lika stor del tall som gran. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med skog i alla åldersklasser.

Två vägar korsar fastigheten, en i södra delen och en i norra delen.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan