Skogsfastighet i Dalkarlssjön

Mindre skogsfastighet belägen i Dalkarlssjön strax sydväst om Lesjöfors.

Fastigheten har fin arrondering med en väg som löper rakt över fastigheten i nord-sydlig riktning.

Skogen är välskött med gallringar och planteringar gjorda efter ordning. Enligt skogsbruksplanen är inga skogsvårdsåtgärder aktuella de närmsta 5 åren.

Byggnadsbeståndet utgörs av ett bostadshus samt en ekonomibyggnad. Båda byggnaderna är äldre och i sämre skick.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan