Anrik gård vackert belägen vid sjön Harefjorden

Gården Hammarsjö bildades i samband med en Laga skiftesutbrytning av Bockerudsegendomen åren 1853-1854.

Den första ägaren, och den som anlade gården Hammarsjö, var skeppare Anders Gustaf Nilsson. År 1855 gifte sig A G Nilsson med Christina Gustafva Andersotter från Kärrholmen och 1857 flyttade de in i den då nyuppförda mangårdsbyggnaden på Hammarsjö.

Mangårdsbyggnaden är en parstuga med stor vind (numera inredd). Parstugan kännetecknas av mittgången med ett stort eller två mindre rum på var sida. Stugan är timrad med s.k. laxknutar eller slätknutar, brädfodrad med stående lockpanel och rödfärgad. År 1970 påbörjades omfattande reparationer av byggnadsbeståndet på gården och 1976 tilldelades ägaren "Diplom för föredömligt genomförd renovering" av mangårdsbyggnaden.

Under åren har gården haft ett flertal olika ägare, hyresgäster, arrendatorer och även olika användningsområden. Några somrar på 1910-talet var det t.ex. barnkoloni på Hammarsjö.

Mer information om gårdens historia finns att läsa i dokumentet Gårdens historia.

Gården består idag av fyra samtaxerade fastigheter i tre skiften med en total areal på ca 89 hektar. Av den totala arealen utgörs 73,5 ha av produktiv skogsmark och 8,8 ha av inägomark. Förutom mangårdsbyggnaden finns ett flertal övriga byggnader.

Gården säljs av Stiftelsen Ulla och Rune Jonasons stipendiefond i enlighet med Rune Jonassons testamente. I testamentet finns vissa kriterier uppställda avseende den blivande köparen, se bifogat testamente under Dokument.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan