Virkesrik fastighet med bostadshus och ekonomibyggnader

Gården har fin arrondering med skogen huvudsakligen i öst, inägomarken i väst och brukningscentrum på mitten av norra delen av fastigheten.

Av den totala arealen på 41,5 hektar (enligt nyupprättad skogsbruksplan) består 22,6 hektar av produktiv skogsmark och 17,4 hektar av inägomark.

Skogsmarken är mycket virkesrik. Det totala uppskattade virkesförrådet på 11 401 m³sk ger i medeltal 504 m³sk per hektar.

På fastigheten finns ett bostadshus i två plan med en boarea på 140 m² samt ekonomibyggnader.


Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 18/12.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan