Obebyggd jord- och skogsfastighet

Fastighetens totala areal enligt skogsbruksplanen är 58,9 hektar. Av dessa utgör 44,2 hektar produktiv skogsmark och 13,1 hektar inägomark.

Det totala virkesförrådet är 7 165 skogskubikmeter och består till största delen av tall (69 %).

En stor del av skogen ligger inom åldrarna 30 - 49 år och under planperioden (tio år) föreslås gallringar om totalt 1 326 m³sk.

Fastigheten gränsar i Vänern med en fin sandstrand. På grund av sitt läge har fastigheten optimala förhållanden för vindkraft.

Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 30/8.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan