Obebyggd skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet med fin arrondering.

Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 10 528 m³sk, vilket ger i medeltal 194 m³sk/ha.

35 % av arealen är bevuxen med skog äldre än 69 år. Inom planperioden (tio år) föreslås föryngringsavverkningar om 2 998 m³sk och gallringar om 1 496 m³sk.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,0 m³sk/ha/år och förväntad tillväxt första växtsäsongen är 6,6 m³sk/ha.


Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 30/8.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan