Obebyggd skogsfastighet

Fint sammanhängande skifte med gräns i Vänern.

Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 9 798 m³sk.

Fastigheten består till stora delar av skog i åldersspannet 20-49 år.

Medelboniteten är beräknad till 6,5 m³sk/ha/år och förväntad tillväxt första växtsäsongen är 6,9 m³sk/ha.

Fastigheten har Vänerläge samt optimala förhållanden för vindkraft.


Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 30/8.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan