Gård med jord och skog vid Svalsjön

Gård med högt vackert läge vid Svalsjön, strax öster om Töcksfors.

Den, enligt skogsbruksplanen, totala arealen på 55,1 hektar är fördelad på 41,3 hektar produktiv skogsmark, 10,4 hektar inägomark, 2,4 hektar impediment och 1,0 hektar övrig mark.

Byggnadsbeståndet utgörs av bostadshus med 88 kvm boarea och 48 kvm biarea, ladugård, bod och traktorgarage.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan