Skogsgård i Nössemark

Gården gränsar mot Norge i väst och mot Gravdalssjön i öst.

På fastigheten finns ett bostadshus, Ingerud 3, med en boarea på 120 m² samt en traditionell ekonomibyggnad. Strax norr om dessa byggnader finns ett äldre bostadshus (ej vatten och avlopp), Ingerud 4, och en redskapsbod.

Av fastighetens totala areal på 78,2 ha (enligt skogsbruksplanen) utgörs 64,4 ha av produktiv skogsmark.

Skogens åldersklassfördelning är relativt jämn, vilket ger förutsättningar för ett jämnt kassaflöde. Under planperioden (tio år) föreslås avverkning om totalt 3 334 m³sk, vilket i princip motsvarar den beräknade tillväxten för samma period, 3 685 m³sk.

Gårdens egna lilla tjärn, Stora Bråtjärnen, utgör 2,4 ha.

Visningar

Lör 29 juni kl 12:00 - 13:00

Intresseanmälan