Trevlig liten gård i Järnerud

Trevlig liten gård på knappt fyra hekar i Järnerud.

Arealen fördelas enligt taxeringsinformationen på två hektar skogsmark, en hektar åkermark och en hektar betesmark.

Bostadshuset omgärdas av en stor trädgård.

Övriga byggnader på fastigheten utgörs av ett garage, en ekonomibyggnad med loge, lada, höränne, ladugård och magasin, samt en förrådsbyggnad.


Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 10/7.

Visningar

Lör 29 juni kl 12:00 - 13:00

Intresseanmälan