Obebyggd skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet, i två skiften, på totalt 50,2 hektar belägen i Arvika kommun, Älgå Församling.

Största delen av arealen, 45,7 hektar, utgörs av produktiv skogsmark.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk per hektar och år.

Virkesförrådet består till 6 procent av löv och ungefär lika stora delar tall som gran.

En stor del av skogen, 52 % av arealen och 79 % av virkesförrådet, utgörs av gallringsskog i åldrarna 40 till 59 år.

Virkesförrådet om tio år är enligt planen (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) beräknat till 7 352 m³sk.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan