Gård i Värmlands Nysäter

Trevlig gård på cirka tio hektar i Värmlands Nysäter. Arealen är uppdelad på ungefär lika stora delar skogsmark som åkermark. Skogsmarken är beklädd med växande gallringsskog. Åkermarken är utarrenderad 2019, stödrätter ingår.

Längsmed fastighetens nordvästa gräns rinner Skogsdalsbäcken som leder ut i Gillbergasjön drygt en kilometer öster om fastigheten. Gillbergasjön är en vidgning av Byälven och dess omgivning skyddas delvis av Gillbergasjöns naturreservat och Gillbergaskogens naturreservat. Från ett utsiktstorn är det här möjligt att se de massor av fåglar som årligen gästar området och kanske även en och annan bäver.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan