Älgåna Lövåsängen

Älgåna 1:9 och Älgåna 1:15 utgör tillsammans fyra skiften belägna kring norra delen av sjön Östra Silen i Silleruds socken, Årjängs kommun.

Byggnadsbeståndet består av bostadshus i ett och ett halvt plan med en boyta på 116 m² (tax.info), ekonomibyggnad på 212 m² (tax.info), en mindre ladugård, förrådsbod i två plan, vedskjul, garage och utedass.

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen består 11,7 hektar, av fastighetens totala landareal på 15,1 hektar, av produktiv skogsmark.

Skogen, med ett totalt virkesförråd på drygt 4 100 m³sk, består till stor del av äldre avverkningsmogen skog. Under planperioden (tio år) föreslås föryngringsavverkningar om 2 891 m³sk.

Den produktiva skogsmarken har en god medelbonitet, beräknad till 9,7 m³sk/ha/år, och en hög andel gran.

Fastigheten ingår i älgjaktsområde. Småvilt på egen mark.


Anbud Svenska Gårdar tillhanda senast 24/7.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan