Gård i Långban

Långban har en lång historia, här började man bryta järnmalm och tillverka järn redan på 1500-talet. En lång historia har även denna gård! Enligt uppgift är bostadshuset uppfört redan 1832. År 2015 byggdes huset till med ca 35 kvadratmeter i ett plan. Tillbyggnaden är väldigt smakfullt gjord och går fint ihop med den äldre delen. Ungefär samtidigt som utbyggnaden skedde investades det i en ny djupborrad brunn och ny trekammarbrunn med markbädd. Huset inrymmer 5 rum och kök. Utanför är trädgården lummig och grönskande med vackra äppelträd. Förutom trädgård utgörs de ca 4,5 hektaren mark av framförallt äldre skog men även ungskog och i närheten av bostadshuset (f.d) betesmark.

Intill bostadshuset, på båda sidor om vägen, finns ett antal ekonomibyggnader som inrymmer bl.a. garage, verkstad, vedförvaring, redskapsbod, kaninstall och jordkällare.

I försäljningen ingår två fastigheter som är samtaxerade: Långbanshyttan 1:35, på vilken bostadshuset är beläget, och Långbanshyttan 1:40, en mindre fastighet bebyggd med ett garage.

Vägen från 26:an upp till gården slutar några hundra meter ovanför gården, på Torkhushöjden, i en vändplan. Det är ett lugnt område och flertalet av husen används endast för fritidsboende. Fina badplatser finns både vid Långban/Finngårdarna och vid den närliggande sjön Lilla Horssjön, till vilken det löper en stig från fastigheten.

Visningar

Sön 22 september kl 16:00 - 17:00

Intresseanmälan