Välskött gård med vacker gårdsmiljö!

Gården består av fyra fastigheter som tillsammans bildar fyra väl samlade skiften, varav det ena skiftet har gräns i Vänern.

Byggnadsbeståndet är välskött. Bostadshuset har genomgått löpande renoveringar. Överlåtelsebesiktning är utförd. Intill bostadshuset finns en carport med plats för två bilar och bakom huset, i skogskanten, finns ett gammalt timrat härbre. De två rymliga ekonomibyggnaderna utgör tillsammans närmare 900 m² (enl. taxeringsinformationen).

Fastighetens totala areal (enligt skogsbruksplanen) på 50,9 hektar är fördelad på 24,0 hektar produktiv skogsmark, 0,2 hektar impediment, 25,1 hektar inäga/åker och 1,6 hektar övrigt. Det totala virkesförrådet uppgår till 4 090 m³sk, i medel 170 m³sk per hektar, och utgörs till 67 % av tall. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk/ha/år. Av arealen produktiv skogsmark består 30 % av skog äldre än 120 år.

Visningar

Lör 4 maj kl 12:00 - 13:00

Intresseanmälan