Obebyggd grandominerad skogsfastighet med god bonitet

Enligt skogsbruksplanen, uppdaterad 2018-06-11, har fastigheten en total areal på 59,8 hektar och nästan all mark, 57,6 hektar, är klassad som produktiv skogsmark.

Fastighetens totala virkesförråd är 13 164 m³sk, vilket motsvarar 229 m³sk per hektar. 11 176 m³sk är över 60 år.

Medelboniteten är beräknad till 8,0 m³sk per hektar och år och virkesförrådet består till 81 % av gran.

Tillväxten på fastigheten är uppskattad till ca. 426 m³sk/år och avverkningsförlag för planperioden (10 år) är 4 678 m³sk, varav 4 580 m³sk genom slutavverkning. Det alternativa högre avverkningsförslaget föreslår en avverkning under planperioden på 8 180 m³sk, varav 8 082 m³sk genom slutavverkning.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan