Obebyggd skogsfastighet i Mossängen - Munkfors

Lättillgänglig fastighet med god arrondering. 76 % av virkesförrådet består av tall. Arealen produktiv skogsmark uppgår enligt skogsbruksplanen, upprättad år 2021, till 15,4 ha med ett totalt virkesförråd på 2850 m3sk (uppräknat med ett års tillväxt).

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan