Grandominerad fastighet med god bonitet

Skogsfastighet belägen strax söder om Värmlands Nysäter vid sjön Harefjordens norra ände, på båda sidor om E18.

Fyra väl samlade skiften. Ett av skiftena är beläget på ön Hökeholmen i byälven och utgörs av ca. 0,2 ha alskog . Två av skiftena har gräns i Dösslingen.

Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 8,8 m³sk per hektar. Virkesförrådet uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 2 987 m³sk och består till 62 % av gran. 50 % av arealen utgörs av huggningsklasserna R2 och G1 och virkesförrådet är i medeltal 110 m³sk/ha.

På fastigheten finns två ekonomibyggnader.

Fastigheten ingår i älgjaktsområde. Småvilt på egen mark.Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan