Obebyggd skogsfastighet väl samlad i tre skiften

Obebyggd skogsfastighet strax norr om Årjängs Centrum med en total areal på 189,1 ha varav 160,7 produktiv skogsmark. Virkesförråd på 22 542 m³sk inkl. årets tillväxt. Medelbonitet 5,3 m³sk/ha/år.

Väl samlat i ett större skifte och två mindre skiften där vägar finns till samtliga skiften.

Fastigheten har gräns i Mossvattnet och Furuvattnet.

Goda jaktmöjligheter finns då fastigheten ingår i Årjäng Åslanda Klevande älgjaktsområde med 7 st. jakträtter. Småvilt på egen mark.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan